Prosjektledelse

5 - 30 juni 2023 - PRINCE2 (v6 fra 2022)

Kan følges opp med PRINCE2 Agile.

Smidig metoder

 • SCRUM
 • Kanban
 • Devops
 • Lean Startup
 • Itil4

Ref

Dag 1

Dag 2

Intro + Best practise

5 Viktige elementer i PRINCE2

Short: METUU

 • Midlertidig
 • Endring
 • Tverrfag
 • Unikt
 • Usikkerhet

Variabler

 • Kostnader
 • Tidsplaner
 • Kvalitet
 • Omfang
 • Gevinst
 • Usikkerhet

Portefølje

Prosjeker i programmer

7 Prinsipper

Short: KALDSAFT

1. Kontinuerlig forretningsmessig forankring

Definere et business case. Vise at det beste alternativet er valgt.

2. Lære fra erfaring

Dokumentere sine egne erfaringer. Brukes i senere prosjekter.

3. Definerte roller og ansvar

Etablere definerte og avtale roller, ansvar og autoriteter i en midlertidig org. struktur.

4. Styre i faser

Minst to ledelsesfaser (Initiering og Leveranse). Kontrollers gjennom faseplaner.

5. Avviksledelse

Prosjektmål basert på toleranser (tid, kostnad, kvalitet, omfang, usikkerhet og gevinster).

6. Fokus på prosjektets produkter

PRINCE2 fokuserer på å definere og levere produkter. En plan kan ikke produseres før alle produkter som skal levers er identifisert, med tilhørende kvalitetskrav.

7. Tilpasse prosjektet

Prosjektledelse og kontroll bør derfor tilpasses type prosjekt og bør passe inn i prosjektets miljø.